بحران همه گیری ویروس کووید – ۱۹ استرس زیادی را بر خانواده، کودکان و نوجوانان وارد می سازد. دکتر شکوفه موسوی، فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، شاعر و نویسنده توانایی است که با قلم زیبای خود در قالب یک مجموعه داستانی سعی نموده است به این بحران بپردازد و به کودکان، نوجوانان و خانواده ها کمک نماید که با این شرایط دشوار کنار بیایند.

این مجموعه در قسمت های متعدد تهیه شده است و بتدریج در روزهای آینده در اختیار خانواده ها قرار خواهد گرفت. ()