دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم (۲ آوریل ۲۰۱۸) خواهان تجدید تعهد همگان به منظور ترویج مشارکت کامل افراد دارای اوتیسم شد. ایشان همچنین خواستار تضمین این شد که افراد دارای اوتیسم از حمایت های لازم برخوردار باشند تا بتوانند از حقوق و آزادی های اساسی خود بهره ببرند.
در پیام ایشان آمده است، در روز جهانی آگاهی درباره اوتیسم از حقوق افراد دارای اوتیسم دفاع و علیه تبعیض اقدام میکنیم. موضوع روز جهانی امسال تأکید بر اهمیت توانمند سازی زنان و دختران دارای اوتیسم دارد.