سمینار خودکشی و رفتارهای آسیب رسان به خود در کودکان و نوجوانان در تاریخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ در سالن کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد. ()این سمینار دارای امتیاز بازآموزی برای روانپزشکان، پزشکان، متخصصین اطفال، متخصصین مغز و اعصاب، پرستاران و روانشناسان است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۰۳۱۴۹۱۹۹۹ تماس حاصل فرمایید.