با کمال تأسف و تأثر در گذشت همکار گرامی جناب آقای دکتر مصطفی نجفی، روانپزشک کودک و نوجوان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را به اطلاع همکاران محترم میرساند. انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران فقدان این همکار دانشمند، متعهد و دلسوز را به خانواده ایشان و جامعه علمی روانپزشکی ایران تسلیت عرض مینماید. از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی طلب مینماییم.

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران ()