سمپوزیوم دو روزه آشنایی با اصول بالینی روانپزشکی کودک و نوجوان (همراه با کارگروهی)

روزهای ششم و هفتم مهر ۱۴۰۲ در سالن کنفرانس بیمارستان روزبه برگزار خواهد شد. این برنامه با شناسه: ۲۰۲۷۷۸ برای گروه های هدف دارای امتیاز بازآموزی میباشد.

 

جهت کسب امتیاز و ثبت نام از طریق سایت آموزش مداوم اقدام نمایید: https://ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=152

جهت داشتن گواهی شرکت در برنامه (بدون امتیاز باآزموزی): https://ppng.ir/d/gm6c 

گروه های هدف:

روانپزشکان کودک و نوجوان
متخصصین کودکان
اعصاب کودکان
بیماری های مغز و اعصاب
روانپزشکان
پزشکان عمومی و
روانشناسان