هم زمان با برگزاری یازدهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان ایران به صورت مجازی در تاریخ های ۷، ۸، ۱۴ و ۱۵ بهمن سال ۱۴۰۰، دو کارگاه به صورت صبح و عصر در روزهای چهارشنبه ۶ و ۱۳ بهمن برگزار خواهد شد.

 

کارگاه کوچینگ در اختلال بیش فعالی کم توجهی بزرگسالان. چهارشنبه ۱۳ بهمن. ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۶:۰۰ ……….. لینک ثبت نام کارگاه: https://edu.iacap.ir/courses/coaching-adult-adhd/

  • ظرفیت: ۱۵ نفر
  • روانپزشکان بزرگسال، روانپزشکان کودک و نوجوان و روانشناسان با حداقل مدرک کارشناسی ارشد بالینی.
  • مبلغ: ۶۰۰/۰۰۰۰ تومان ……………… (مدت کارگاه ۳ ساعت)

کارگاه زوج درمانی متمرکز بر احساسات. چهارشنبه ۶ و ۱۳ بهمن. ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰ ……….. لینک ثبت نام کارگاه: https://edu.iacap.ir/courses/couple-therapy/

  • ظرفیت: ۱۲ نفر
  • ویژۀ روانپزشکی یا روانپزشکی کودک و نوجوان.
  • دارندگان مدرک دکترای روانشناسی با گرایش خانواده درمانی با حداقل سه سال سابقه کار بالینی
  • مبلغ: ۸۰۰/۰۰۰۰ تومان ……………… (مدت کارگاه: ۶ ساعت)