مداخله در بحران همه گیری ویروس کووید-۱۹

بسته آموزشی “مداخله در بحران همه گیری ویروس کووید-۱۹ که به همت و تلاش جمعی از همکاران محترم از سوی انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران تهیه شده است تقدیم می گردد. در هفته های آینده سایر مطالبی که از سوی همکاران تهیه می شود نیز بتدریج منتشر خواهند شد.

لطفاً برای دانلود کتابچه ها روی پکیج کرونا (نهایی) و پکیج کرونا (ضمیمه ۱) و پکیج کرونا (ضمیمه ۲) کلیک کنید. ()