سمينارها و بازآموزي هاي انجمن

اولین همایش رفتارهای اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان

بیست هفتم لغایت بیست نهم آبان 1395

مكان: کرمان

مهلت ارسال مقالات: سی ام مرداد 1395


داراي امتياز باز آموزي ويژه:

روانپزشكان كودك و نوجوان

روانپزشكان

متخصصين كودكان

متخصصين مغز و اعصاب

پزشكان عمومي

روانشناسان باليني در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا

پرستاران

كار درماني در مقطع دكترا

گفتار درماني در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا


 سمينارها و باز آموزي‌هاي انجمن 
 سمينارها و بازآموزي‌هاي ساير سازمان‌ها