برگزاری نهمین دوره شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوانانجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران نهمین دوره شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان را از آذر 1395 برگزار کرده است.
طول دوره: 135 ساعت

مدرسین:
دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر جواد محمودی قرائی، دکتر زهرا شهریور، دکتر الهام شیرازی، دکتر رزیتا داوری، دکتر کتایون رازجویان، دکتر فریبا عربگل و دکتر مژگان خادمی

جهت ثبت نام دوره بعدی (دهم) می توانید از تیر 1396 اقدام نمایید و یا با شماره 55409495 تماس حاصل فرمایید.

بازگشت به لیست