بیانه مشترک انجمن علمی روانپزشکی ایران، روانپزشکی کودک و نوجوان، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیادبیانه مشترک انجمن علمی روانپزشکی ایران، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان،
جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درباره خودکشی¬های اخیر

در هفته¬های اخیر گزارش¬هایی از موارد خودکشی با فاصله زمانی نزدیک به هم و شباهت در روش منتشر شده است. انجمن علمی روانپزشکی ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مسئله را مورد بررسی پیگیرانه قرار داده و با توجه به چندین دهه تجربه در این زمینه، با نهادهای مؤثر در پیشگیری از خودکشی در حال همکاری بوده¬اند.
خودکشی یک اولویت مهم سلامت عمومی در جهان است. خودکشی مانند سایر مسائل بهداشت روانی، حاصل تعامل پیچیده عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و نمی¬توان آن را فقط حاصل یک عامل، چه زیستی، چه روانی و یا اجتماعی دانست. حتی اختلالات روانی منجر به خودکشی، خود نتیجه چنین تعاملات پیچیده¬ای هستند.
شواهد نشان می¬دهد که خودکشی رفتاری آموختی و قابل سرایت است و به گروه سنی و جمعیتی مشخصی اختصاص ندارد، انتشار نابجای افکار و تصاویر مرتبط با خودکشی و تمجید از افرادی که به آن اقدام کرده اند میزان رفتارهای خودکشی و مرگ و میر ناشی از آن را افزایش می¬دهند در حالی که افزایش آگاهی عمومی و همکاری گروه¬ها و اقشار اجتماعی در کنار کاربرد شیوه¬های مناسب رسانه-ای، می¬تواند از همه گیر شدن این روش آسیب رسان جلوگیری کنند.
دسترسی آسان به رسانه¬های مجازی و کاربرد همگانی شبکه¬های اجتماعی به گسترش سریع این فرایند دامن می¬زنند و به واسطه آنها افراد بی¬شماری در یک منطقه، شهر یا سراسر کشور، همزمان با خبر، عکس و یا فیلمی از موارد خودکشی روبرو می¬شوند. این پدیده نه تنها افراد را در معرض پیامدهای ناشی از مواجهه با تجربه ناخودشایند قرار می¬دهد بلکه احتمال تقلید و تکرار رفتار خودکشی را نیز به همراه دارد.
خوشبختانه خودکشی قابل پیشگیری است و تشخیص افکار و نقشه های خودکشی توسط متخصصین سلامت روان صورت می¬گیرد اما پیشگیری از خودکشی وظیفه همگانی است و تک تک افراد جامعه و گروه¬های اجتماعی و سازمان¬ها و تشکیلات همانند انجمن¬های تخصصی، سازمان¬های مردم نهاد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، بهزیستی، شهرداری، مجلس شورای اسلامی، شوراها، دادگستری، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیون، کارفرمایان، دانشگاه¬ها، آموزش و پرورش و رسانه¬ها می¬توانند با همکاری هم نقش مؤثری در پیشگیری و کنترل خودکشی داشته باشند. بدیهی است دست اندرکاران سلامت روان نیز نقش خود در ارائه مشاوره فنی به سایر نهادها و تشخیص و درمان¬های مرتبط با خودکشی ایفا خواهند نمود.
برای پیشگیری از خودکشی توجه به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم است اما آنچه که فوریت دارد مراقبت از افراد در معرض خطر و محدود سازی راه های بلقوه و ایمن سازی موقعیت های خطرناک برای اقدام به خودکشی است، بنابراین نهادهای فوق بر این باور هستند که پیشگیری از خودکشی نیازمند رویکردی جامع و همه جانبه است. و ضمن لزوم توجه جدی به مسائل کلان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حال حاضر راهکارهای زیر را برای پیشگیری از خودکشی پیشنهاد می¬کنند:
1-    ثبت دقیق موارد خودکشی و ارائه آمار دقیق اقدام و مرگ ناشی از خودکشی بر اساس تغییرات زمانی آن با توجه به عوامل مختلف به مراجع ذیصلاح و تخصصی در حوزه پیشگیری از خودکشی  
2-    جلب مشارکت رسانه¬ها جهت رعایت اصول حرفه¬ای و ایمن در گزارش اخبار و تصاویر موارد اقدام به خودکشی
3-    تلاش برای محدودسازی ابزار و راه¬های اقدام به خودکشی و ایمن¬سازی موقعیت¬های خطرناک برای اقدام به خودکشی
4-    ارتقای آگاهی مردم و مسئولان در زمینه پیشگیری و شناخت موارد اقدام به خودکشی با توجه به علت¬های زیستی، روانی و اجتماعی
5-    جدی گرفتن موارد اظهار و مشکوک به خودکشی و ارجاع مناسب آنها برای دریافت مراقبت¬های سلامت روان
6-    برخورد مناسب و به دور از تحقیر و انگ با فکر و یا اقدام به خودکشی و رفتاری¬های آسیب رسان به خود و تأمین مراقبت-های مناسب برای آنها
در پایان انجمن علمی روانپزشکی ایران، انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان، جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی ایران و اداره کل سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه خود می¬دانند تا رسالت اجتماعی و حرفه¬ای خود را در جهت حفظ جان هموطنان با پیشگیری از خودکشی با جدیت دنبال کنند و ضمن ارجاع به برنامه¬های عملیاتی پیشین جهت شناخت و کاهش رفتارهای خودکشی آمادگی خود را برای مشارکت ملی و همه جانبه و ارائه راهکارها و نظرات مشورتی، به همه افراد و گروه¬ها و سازمان¬های مرتبط در زمینه پیشگیری از خودکشی اعلام می¬دارند.
امید است با همکاری جمعی و مشارکت معنوی بتوان از گسترش این رفتار پرخطر پیشگیری کرد و چه بسا به اتفاق، بتوان میزان مرگ و میر ناشی از خودکشی را کاهش داد.
۱۳۹۵-۰۳-۲۹ ۱۴:۳۴
بازگشت به لیست