هشتمين كنگره روان پزشكي كودك ونوجوان آسياهشتمين كنگره روان پزشكي كودك ونوجوان آسيا در كوالالامپور مالزي در تاريخ 19 تا 22 آگوست 2015 برگزار خواهد شد. انجمن روان پزشكي كودك و نوجوان آسيا از كليه اعضاي انجمن روان پزشكي كودك ونوجوان ايران براي شركت در اين كنگره دعوت نموده است.
براي اطلاعات بيشتر به نشاني زير مراجعه نمائيد.
http://www.ascapap2015.com/

بازگشت به لیست