تدوین برنامه آموزش مهارتهای فـــرزندپروری برای کودکان 12-2 سالآموزش آموزش‌دهندگان برنامه فرزندپروری  برای والدین کودکان  12-2 سال در سطح کشور با همکاری دفتر سلامت روان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
15-20 شهریور1393

انجمن روانپزشكي كودك و نوجوان ايران اجراي طرح آموزش آموزش‌دهندگان برنامه فرزندپروری برای والدین کودکان  12-2 سال در سطح کشور را به سفارش دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر عهده گرفت. هدف از اجرای این طرح آموزش والدین در تمام استان¬ها توسط دست اندرکاران سلامت روان شاغل در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابع بود. به این منظور بسته محتوای آموزشی، دستورالعمل آموزش، و کتاب کار برای والدین در دستور کار قرار گرفت.
مراحل آماده سازي این بسته آموزشي که برای اولین بار در ایران انجام می¬شد طی دو سال صورت گرفت. به این منظور در ابتدا مرور متون و بررسی بسته¬های موجود در جهان انجام شد. پس از نگارش متن اولیه و طراحی تمرین¬ها و فعالیت-های گروهی مناسب برای یادگیری بهتر اصول و مهارت¬های فرزندپروری توسط والدین، نظر متخصصین این حوزه جمع-آوری و مطالب اصلاح و تکمیل شد. مؤلفین تلاش کردند تا حد امکان محتوای مطالب به زبان ساده، روشن و قابل فهم، و از نظر فرهنگی و بومی متناسب نوشته شود. مثال¬ها و تمرین¬ها نیز آسان و عملی طراحی شدند. پس از طراحی بسته (شامل كتاب كار والدين و راهنماي مربي) و تأیید آن توسط کارشناسان دفتر سلامت روان، به منظور آموزش مطالب بسته و روش آموزش آنها به آموزش دهندگان والدین، با شرکت 55 نفر از کارشناسان بهداشت روان استان¬های کشور، دو كارگاه چهار روزه  8 ساعته از 15 لغايت 18 شهريور 1393 به موازات یکدیگر و هم زمان توسط مدرسين محترم انجمن اجرا شد. به منظور هماهنگ سازی محتوا وروش آموزش در كارگاه¬های موازی، اسلايدهاي آموزشي تمام مباحث توسط مؤلفین طرح از قبل تهيه شد و در اختیار همه مدرسین قرار گرفت.
روز آخر كارگاه (پنجشنبه20 شهريور) به ارزشيابي مباحث آموزش داده شده اختصاص داشت که به صورت ایستگاه¬های آسكي از تمامی شرکت کنندگان برگزار شد.
محل برگزاری كارگاه در شهر تهران، مجموعه آموزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي بود.

مؤلفین کتابچه
خانم¬ها دكتر: زهرا شهريور، فریبا عربگل، میترا حکیم شوشتري و رزیتا داوري آشتیانی

مدرسین کارگاه به ترتیب الفبا
خانم¬ها دكتر:  ميترا حكيم شوشتري، مژگان خادمي، رزيتا داوري آشتیانی، كتايون رازجويان، زهرا شهريور و الهام شيرازي
آقايان دكتر: مهدي تهرانی دوست و جواد محمودي قرائي

بازگشت به لیست