آموزش فرزندپروری به کارشناسان سلامت روان بمنظور پیشگیری از سوءمصرف مواد در کودکانکارگاه آموزشی «فرزندپـــروری» با تأکید بر پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و  نوجوانان10 تا 13 سال با همکاری دفتر مبارزه با جرم و اعتیاد سازمان ملل (UNODC) و ستاد مبارزه با مواد مخدر
14-16 آبان 1392

انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان در سال 1392به سفارش دفتر مبارزه با جرم و اعتیاد سازمان ملل (UNODC) و ستاد مبارزه با مواد مخدر، با هدف معرفی روش های فرزندپروری با تأکید بر پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان 10 تا 13 سال یک کتابچه آموزشی تهیه کرد.  این کتابچه جهت کاربرد توسط افرادی طراحی شد که دست اندر کار خدمات پیشگیری و درمان نوجوانان در معرض خطر مصرف مواد هستند.
در بیشتر متون موجود مرتبط با فرزندپروری در جهان، گروه¬های سنی هدف به دوره کودکی (تا 11 سال) یا نوجوانی (بالاتر از 12 سال) محدود بودند و جای مجموعه¬ای که اختصاصاً به گروه سنی بینابینی تعلق داشته باشد خالی بود. در این دوره سنی که فرد نه به طور کامل کودک و نه مشخصا نوجوان است، شرایط و مشکلات خاص این گروه سنی مداخلات مناسب این دوره را می¬طلبد. بنابراین با مرور متون و بسته¬های معتبر موجود، مطالب و راهکارهای مناسب تهیه و تألیف و روش آموزش مطالب به والدینی که فرزند 10 تا 13 ساله دارند به صورت عملی طراحی شد. مطالب این کتابچه به صورت خلاصه شامل بود بر:
1.    مشخصات دوران نوجوانی، مشکلات رفتاری این دوره و روش مدیریت آن
2.    آموزش مهارت های سازگاری مانند تنظیم هیجان، ارتباط، مقابله با فشار همتاها
3.    نشانه¬های رفتاری و هیجانی غیر طبیعی در دوران نوجوانی و هشدارها
پس از تهیه نهایی کتابچه، مطالب در یک کارگاه سه روزه  برای 25 نفر از کارشناسان معاونت پیشگیری و درمان بهزیستی تهران و شهرستان¬ها، اداره کل زندان¬های تهران و استان البرز، دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان رفاه، خدمات و مشارکت اجتماعی شهرداری استان تهران برگزار شد.
مدرسین دوره تلاش کردند با کاربرد عملی¬ترین راهکارهای آموزشی و مهارتی به شرکت کنندگان کمک کنند توانایی انتقال مطالب را به والدین به صورت صحیح و متناسب با فرهنگ خانواده و شرایط نوجوان به دست بیاورند. مهارت¬ها به صورت عملی تمرین شد.
به روش پیش آزمون - پس آزمون میزان آگاهی شرکت کنندگان و ارتقای آن به دنبال شرکت در کارگاه آموزشی ارزیابی شد.

مؤلفین کتابچه: دکتر زهرا شهریور  و دکتر فریبا عربگل
مدرسین کارگاه¬ها به ترتیب حروف الفبا: دکتر مهدی تهرانی دوست، دکتر مژگان خادمی، دکتر رزیتا داوری آشتیانی، دکتر کتایون رازجویان، دکتر زهرا شهریور، دکتر الهام شیرازی، آقای حمیدرضا طاهری نخست، دکتر جواد محمودی قرائی، ،  و

بازگشت به لیست