SetTitle("اطلاعات كلي"); ?>

كودكان عزيز

در اين قسمت انجمن روان‌پزشكي كودك و نوجوان ايران درنظر دارد با كمك روان‌پزشك‌هاي كودكان مطالبي را براي مطالعه شما فراهم نمايد. اين مطالب به شما كمك مي‌كند تا از سلامت رواني خود محافظت نمائيد و مهارت‌هاي لازم را براي بهبود زندگي خود يادبگيريد. مهارت‌هايي كه مي‌توانند به شما كمك كنند تا با مشكلات بهتر روبرو شويد، ناراحتي‌ها را از خود دور كنيد و آرامش رواني را براي خود فراهم سازيد. شما مي توانيد به كمك والدين خود اين مطالب را بخوانيد و سؤالات خود را از آن‌ها بپرسيد. همچنين مي توانيد سؤالات و نظرات خود را با ما مطرح كنيد. براي همگي شما آرزوي شادي و موفقيت داريم.