كارگاه‌ها و دوره‌های درحال برگزاریهشتمین دوره شناخت رفتار درمانی در کودکان و نوجوانان


مدرسین:

دکتر مهدی تهرانی دوست

دكتر زهرا شهريور

دکتر جواد محمودی قرائی

دکتر الهام شیرازی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

دکتر كتايون رازجويان

دکتر فریبا عربگل

دکتر مژگان خادمی

مدت دوره: 135ساعت

زمان برگزاري: پنج‌شنبه‌ها ساعت 9الي 13

مكان برگزاري: مرکز ملی مطالعات اعتیاد 


IMG_6153.JPG

 

    

         اطلاعات کلی 
 كارگاه‌ها و دوره‌هاي قبلي 
 كارگاه‌ها و دوره‌های درحال برگزاری 
 كارگاه ها و دوره‌هاي آينده 
 ثبت نام كارگاه‌ها و دوره‌ها