SetTitle(""); ?>

فعالیت‌های انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

از بدو تأسیس تا اردیبهشت 1394

 

همایش‌ها، سمینارها و کارگاه‌ها

فعالیت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

برگزاری اولین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

10-7 ارديبهشت 1381

دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

همکاری در برگزاری دومین همایش بین‌المللی علوم شناختی

7-5 اسفند 1381

تالار دانشگاه تربیت معلم، تهران

بازآموزي مدون پنج روزة روانپزشكي كودك و نوجوان

21-17 اسفند 1381

بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

كارگاه روش‌شناسي تحقيق در روانپزشكي و روانشناسي باليني با همكاري دانشگاه Yale  امريكا

19-17 آذر 1381

دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

كارگاه جنبه‌هاي زيستي رواني و اجتماعي مصرف مواد با همكاري انستيتو كاروليسنكاي سوئد

24-22 دي 1381

دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

دوره آموزشيTriple-P (Positive Parenting Program)   با همكاري متخصصان استراليايي

16-13 اسفند 1381

پژوهشکده علوم شناختی

بازآموزي مدون چهار روزة روانپزشكي كودك و نوجوان جهت روانپزشكان

30-27 مهر 1382

بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران

سمينار دو روزه درمان‌هاي غير دارويي در روانپزشكي كودك و نوجوان

13-12 آذر 1382

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

سمینار درمان‌های غیردارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان

16-15 آذر 1382

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

سمينار كودك آزاري

پاييز 1382

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

همایش دو روزه کودکان مبتلا به بیش فعالی - کم توجهی

15-14 بهمن 1382

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

دوره آموزشی تکنیک‌های شناختی و رفتاری در اختلالات روانی (با همکاری دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی)

16-15 دی 1383

 

دومین همایش بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

29-26 بهمن 1383

مرکز آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت

8-7 بهمن 1383

دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت

15-14 بهمن 1383

دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت روانی وزارت بهداشت

6-5 اسفند 1383

دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های فرزندپروری برای کارشناسان و مسئولین بهداشت روان سراسر کشور با همکاری اداره سلامت

13-12 اسفند 1383

دفتر سلامت روان، معاونت درمان وزارت بهداشت، تهران

کارگاه روش‌های نوین فرزندپروری

20-19 خرداد 1384

پژوهشکده علوم شناختی، تهران

سمینار رویکرد شناختی در آموزش، رشد و روانپزشکی کودک و نوجوان

18-16 اسفند 1384

بیمارستان روزبه، تهران

دوره آموزشی جامع مداخلات درمانی غیردارویی در سوء مصرف مواد نوجوانان (با همکاری پژوهشکده علوم شناختی)

بهار و تابستان 1385

پژوهشکده علوم شناختی، تهران

کارگاه اصول و روش‌های کارآمد فرزندپروری (با همکاری دفتر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور)

29-28 بهمن 1385

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

بازآموزي مدون دو روزة اختلالات شیرخوارگی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی

10-9 اسفند 1385

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

کارگاه فرزندپروری موفق

15-14 آذر 1386

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

سمینار درمان‌های دارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان

4-2 بهمن 1386

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

بازآموزي مدون دو روزة اختلالات شیرخوارگی کودک و نوجوان ویژه متخصصین روانپزشکی

6-5 تیر 1387

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

سمینار پیشگیری از خشونت خانگی (کودک آزاری)

30-29 خرداد 1387

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

برگزاری پانل در بیستمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان

22-18 مهر 1387

تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران

سمینار يك روزه روانپزشكي كودك و نوجوان اختلال بیش فعالی و کم توجهی در بزرگسالان

4 تیر 1388

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

برگزاری پانل در بیست و یکمین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان

20-16 مهر 1388

تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران

سمینار يك روزه روانپزشكي كودك و نوجوان اختلال آسپرگر

30 مهر ـ 1388

تالار بیمارستان امام حسین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران

برگزاری پانل اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در کنگره ملی سراسری سلامت کودکان و نوجوانان

22-21 آذر 1388

مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه دو روزة تربیت سازنده (کودکان)

17 و 24 دی 1388

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان 

کارگاه یک روزة تربیت سازنده (نوجوانان)

20 اسفند 1388

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان 

سومین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان

15-13مهر 1389

تالار همایش‌های دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارگاه یک روزه مهارت‌های زندگی ویژه 70 نفر از روان‌شناسان با همکاری شهرداری منطقه 6

19 آذر 1389

فرهنگسرای منطقه 6 شهرداری تهران

مشارکت در برگزاری هفتمین همایش ملی سلامت خانواده

دی 1389

تالار همایش‌های رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آموزشی بلوغ برای متخصصین حوزه کودک و نوجوان در هفتمین همایش ملی سلامت خانواده

دی 1389

تالار همایش‌های رازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان ویژة روان‌شناسان

8 بهمن 1389

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان 

کارگاه آموزشی «مدیریت بدرفتاری نوجوانان در مراکز نگهداری بهزیستی ویژه مربیان مراکز»

12-11 بهمن 1389

سازمان بهزیستی استان تهران

برگزاری پانل اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان در کنگره ملی سراسری سلامت کودکان و نوجوانان

3-1 دی 1389

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

بازآموزی مدون دو روزة روانپزشکی کودک و نوجوان

12-11 اسفند 1389

بیمارستان روزبه، تهران

سمپوزیوم مشترک روانپزشکی کودک و نوجوان و نورولوژی کودکان

20 اسفند 1389

هتل سیمرغ، تهران

سمینار یک روزه ارتباط والد ـ کودک با همکاری مؤسسه فرهنگی اجتماعی پارسا

5 اردیبهشت 1390

اردوگاه شهید باهنر، تهران  

کارگاه آموزشی «مدیریت بدرفتاری نوجوانان در مراکز نگهداری بهزیستی ویژه مربیان مراکز»

14-13 اردیبهشت 1390

سازمان بهزیستی استان تهران

همکاری در برگزاری چهارمین کنگره بین‌المللی علوم شناختی

22-20 اردیبهشت 1390

تهران

کارگاه آموزشی بازی درمانی با رویکرد شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان ویژه روانشناسان

31 تیر 1390

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان  

چهارمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان

21-19 مهر 1390

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

برگزاری پانل در بیست و سومین همایش بین‌المللی بیماری‌های کودکان

25-21 مهر 1390

تالار همایش‌های امام، بیمارستان امام خمینی، تهران

پنجمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان

20-17 مهر 1391

تالار رازی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

ششمین همایش بین­المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

28-26 شهریور 1392

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگاه آموزشی «فرزندپـــروری» با تأکید بر پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان10 تا 13 سال با همکاری دفتر مبارزه با جرم و اعتیاد سازمان ملل و ستاد مبارزه با مواد مخدر

16-14 آبان 1392

دفتر مطالعات راهبردی وزارت امور‌خارجه

کارگاه حمایت‌های روانی اجتماعی در بحران و بلایا با تمرکز بر کودک و نوجوان

16 بهمن 1392

 

دومین همایش سراسری دارو درمانی در روانپزشکی کودک و نوجوان

5-4 اردیبهشت 1393

مرکز همایش­های برج میلاد تهران

هفتمین همایش بین­ المللی روانپزشکی کودک و نوجوان

24-22 اردیبهشت 1394

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیآموزش آموزش‌دهندگان برنامه فرزندپروری برای والدین کودکان  12-2 سال در سطح کشور با همکاری دفتر سلامت روان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

20-15 شهریور 1393

 

 

 

دوره‌های آموزشی

فعالیت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

دوره آموزشی هشت جلسه‌ای Triple-P ویژة والدین کودکان 12-2 سال 

بهار 1389

مجتمع آموزشی نیکان

دورة آموزش درمان‌های شناختی ـ رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان ویژه کارشناسان ارشد روان‌شناسی

پاییز و زمستان 1389

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

دورة 6 ماهه آموزش خانواده درمانی ویژه روانپزشکان

زمستان 1389 و بهار 1390

کلینیک خانواده درمانی، دکتر بینا

همکاری اعضای انجمن در تهیه مجموعه تلویزیونی در کانال 2 جهت معرفی اختلالات مختلف روانپزشکی کودک و نوجوان

تابستان و پاییز 1390

 

همکاری اعضای انجمن در تهیه برنامه رادیویی در جهت معرفی مهارت‌های فرزندپروری با رادیو سلامت

پاییز 1390

 

دوره آموزشی بازی درمانی شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان

پاییز و زمستان 1390

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

دورة آموزش درمان‌های شناختی ـ رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان (شش دوره)

از 1389 تا 1393

بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

هفتمین دوره درمان‌های شناختی ـ رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودکان

سال 1393

مرکز طبی کودکان 

 

پانل‌های آموزشی

فعالیت

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

پانل روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماريهاي اطفال

17-13 ارديبهشت 1382

سالن همایش‌های رازی، تهران

بیستمین پانل روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماريهاي اطفال

22-18 مهر 1387

 

بیست و یکمین پانل و سخنرانی روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماري‌هاي اطفال

20-16 مهرماه 1388

 

پانل اختلالات رفتاری در کودکان در همایش بین‌المللی بیماری‌‌های کودکان

26-22 مهر 1389

تالار امام، بیمارستان امام خمینی (ره)، تهران

بیست و سومین پانل و سخنرانی روان‌پزشكي كودك و نوجوان در همايش بيماري‌هاي اطفال

25-21 مهر 1390

 

دو پانل تخصصی روش‌های فرزندپروری و روانپزشکی رابط ـ مشاور در جشنواره آموزشی ـ پژوهشی کودکان سرور

20-19 آبان 1389

هتل پردیسان، مشهد

پانل‌ تخصصی اختلالات خلقی در کودکان در همایش سالانه انجمن روانپزشکان ایران

آبان 1389

سالن همایش‌های بیمارستان میلاد، تهران

پانل تخصصی اختلال بیش فعالی کم توجهی در همایش سلامت کودکان

آذر 1389

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

پانل آموزشی سردرد و روانپزشکی در کنگره سالیانه دکتر قریب

اردیبهشت 1390

تالار امام علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پانل آموزشی تغذیه و اختلالات روانپزشکی کودکان و نوجوانان در کنگره تغذیه

مهر 1390

تالار بیمارستان امام رضا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

انتشارات

تشکیل کمیته انتشارات و برنامه‌ریزی برای انتشار فصلنامه علمی پژوهشی انجمن

راه‌اندازی و بروز کردن سایت جدید انجمن به آدرس www.iacap.ir

عقد قرارداد انتشار مجموعه‌‌های کتاب­های آموزشی با انتشارات ارجمند

همکاری با انجمن حمایت از شیر مادر جهت آماده سازی و چاپ کتاب­ «اصول و روش­های کاربردی در فرزندپروری، شیرخواردگی، خردسالی و پیش دبستانی»

 


 

عقد قرارداد انتشار مجموعه‌‌های کتاب انجمن با نشره قطره

عنوان کتاب

نویسنده

عنوان کتاب

نویسنده

اختلالات بیش فعالی/ کمبود توجه

دکتر مریم کوشا

اختلالات تیک

دکتر مریم کوشا

اختلال دوقطبی در کودکان و نوجوانان

دکتر مژگان خادمی

اختلال نقص توجه بیش فعالی

دکتر رزیتا داوری آشتیانی

پول توجیبی

دکتر شکوفه موسوی

تک فرزندی

دکتر الهام شیرازی

تنها در خانه

دکتر الهام شیرازی

رابطة والدین و نوجوان

دکتر شکوفه موسوی

سوء‌استفاده جنسی از کودکان

دکتر جواد محمودی قرائی

فرار از خانه

دکتر شکوفه موسوی

فرزند پروری

دکتر فریبا عربگل

کودک لجباز

دکتر مهدی تهرانی‌دوست

موفقیت تحصیلی (نقش دانش‌اموزان و دانشجویان)

دکتر شکوفه موسوی

موفقیت تحصیلی (نقش والدین)

دکتر شکوفه موسوی

نیاز نوجوان به استقلال

دکتر جواد محمودی قرائی

وسواس در کودکان

دکتر میترا حکیم شوشتری

مشاوره با نوجوانان با رویکرد فعال

دکتر جواد محمودی قرائی

مشاوره کوتاه

دکتر جواد محمودی قرائی

شناخت رفتار درمانی در کودکان ونوجوانان

دکتر جواد محمودی قرائی

کودک آزاری و غفلت

دکتر جواد محمودی قرائی

آزمون‌‌های روانشناختی و روان دارویی در کودکان و نوجوانان

دکتر محمدرضا محمدی

اختلال سلوک و رفتارهای ضد اجتماعی شدید

دکتر جواد علاقبندراد

اختلالات رفتاری و روانشناختی در کودکان و نوجوانان

دکتر میترا حکیم شوشتری

از فکر تا وسواس

مژگان مسعودی ـ دکتر جواد علاقبندراد

چگونه کودکان را با خود همراه کنیم 

دکتر مهدی تهرانی دوست

حلقه حیات

دکتر محمد ولی سهامی

خوشبختی ـ بدبختی

دکتر شاهرخ امیری

درمان شناختی رفتاری برای کودکان و خانواده‌ها

دکتر محمدرضا محمدی

درمان شناختی رفتاری در کودکان و نوجوانان

دکتر جواد علاقبندراد

روانپزشکی قانونی

دکتر سید مهدی صابری

روش‌های درمان لکنت زبان

دکتر جواد علاقبندراد

روش‌های کارآمد فرزندپروری

اساتید انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان

سوگ و سوگواری در کودکان

دکتر فریبا عربگل

شیوه رفتار با کودکان و نوجوانان دچار اختلال ADHD

دکتر سید جلال صدرالسادات

کودکان بیش فعال ـ راهنمای عملی برای والدین

دکتر ایوب مالک

کودک آزاری

دکتر کتایون خوشابی

کودک آزاری و غلفت

دکتر جواد محمودی قرائی

کودک پرتحرک

دکتر سید مسعود ازهر

کودک و ماساژ

دکتر جواد علاقبندراد

مبانی رفتار درمانی شناختی در کودکان

دکتر جواد محمودی قرائی

مسائل روزمره اسلامی و مسائل روانپزشکی

دکتر ایوب مالک

مهارت‌های سازگاری با کودکان ناسازگار

دکتر جواد علاقبندراد

100 پرسش و پاسخ در مورد اختلال دوقطبی

دکتر مژگان خادمی

100 پرسش و پاسخ در مورد اسکیزوفرنی 

دکتر مژگان خادمی

100 پرسش و پاسخ در مورد اوتیسم

دکتر مژگان خادمی

100 پرسش و پاسخ در مورد خواب

دکتر مژگان خادمی

 

فعالیت‌های اجرایی

شرکت در جلسات انجمن پزشکان کودکان به منظور افزایش همکاری سایر انجمن‌های تخصصی و فوق تخصصی کودکان

عضویت در انجمن آسیایی روانپزشکی کودک و نوجوان ASCAPAP

تمدید عضویت در انجمن جهانی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران IACAPAP

مکاتبه با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص ورود داروهای استیمولانت طولانی اثر و درخواست ورود داروی Vyvanse در فارماکوپه دارویی کشور

تشکیل کمیته‌های تخصصصی با عنوان‌های اختلالات طیف اوتیستیک، ADHD، فرزندپروری، و اختلالات خلقی و تعیین اعضاء و رؤسای کمیته‌ها به منظور همکاری و فعالیت علاقمندان حوزه‌های مختلف روانپزشکی کودک و نوجوان

مذاکره با شرکت Triple-P  استرالیا (دانشگاه کوئینزلند استرالیا) برای برگزاری دوره‌‌های جدید

برگزاری جلسات مشترک با دفتر سلامت روان وزارت بهداشت جهت راه‌اندازی نظام سلامت روان کودکان

آماده سازی کتابچه آموزشی «فرزندپـــروری» با تأکید بر پیشگیری از مصرف مواد در کودکان و نوجوانان10 تا 13 سال؛ 1392

آماده سازی کتابچه راهنماي مداخلات خط 123 و اورژانس اجتماعي در موارد كودك‌ آزاري به سفارش سازمان بهزیستی کشور؛ 1393

آماده سازی کتابچه آموزش آموزش‌دهندگان برنامه فرزندپروری برای والدین کودکان  12-2 سال در سطح کشور؛ 1393