SetTitle("فعالیت هاي فعلي انجمن"); ?>

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن روانپزشکان ایران (شعبه گیلان) در برگزاری سمینار دو روزه فرزندپروری در نوجوانان، 15 و 16 مهر 1395، بیمارستان قائم، رشت 

برگزاری آزمون پایان دوره هفتم آموزش درمانهای شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان، 20 آبان 1395، بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزاری اولین همایش کشوری رفتارهای اعتیادگونه و پرخطر در کودکان و نوجوانان؛ 29-27 آبان 1395، کرمان

برگزاري هشتمین همايش بين المللي روان پزشكي كودك و نوجوان؛ پاییز 1396، تهران

 برگزاري بازآموزي مدون روانپزشكي كودك و نوجوان، بهمن 1395

همکاری با سازمانهای مردم نهاد برای تهیه سند ملی برنامه جامع و هماهنگ مدیریت اختلالات طیف اوتیسم و سایر اختلالات تکاملی

همکاری با انجمن علمی روانپزشکان ایران جهت مداخلات پیشگیری و درمان خودکشی

برگزاری سمینارهای یک روزه جهت کارشناسان و متخصصان بهداشت روان کودکان و نوجوانان

عقد قرارداد همكاري متقابل با انتشارات ارجمند براي انتشار مجموعه‌اي از كتاب‌هاي  مرتبط با روانپزشكي كودك و نوجوان