SetTitle("روان پزشکی کودک و نوجوان"); ?>

رشته‌ي فوق تخصصی روان پزشکی کودک و نوجوان تنها رشته‌ي فوق تخصصي زير مجموعه‌ي روان پزشكي در ايران است که درسال 1376 به همت جمعی از اساتیداین رشته و با تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی تأسیس شد و از آن زمان تاکنون دستخوش تحولات زيادي شده است. امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در امر آموزش و تربیت نیروهای فوق تخصصی در اين زمينه هستيم به نحوي كه با اضافه شدن دانشگاه‌هاي علوم پزشکی اصفهان، تبريز و مشهد ظرفيت پذيرش دستياران فوق تخصصي در اين رشته افزايش يافته است. هم‌اكنون پزشكان فوق تخصص اين رشته در اكثر دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و مراكز استان‌های كشورمشغول فعاليت مي باشند.

برخي از فعاليت هاي روان پزشكان كودك و نوجوان عبارتند از:.

فعاليت هاي آموزشي:
آموزش دستياران فوق تخصصي، تخصصي، دانشجويان پزشكي و رشته هاي وابسته به پزشكي و روانشناسي و نيز مشاركت در تدوين كوريكولوم‌هاي آموزشي دانشگاه‌ها. 

 فعاليت هاي پژوهشي:
طراحي مطالعات، انجام طرحهاي تحقيقاتي، راهنمائي و مشاوره‌ ي پايان نامه هاي دانشجويان و دستياران و برگزاري همايش‌ها و سمينارهاي علمي.

فعاليت‌هاي درمانی:
ارائه خدمات كلينيكي سرپائي و بستري به كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روانپزشكي كودک و نوجوان و تدوين راهنماهاي باليني ارزيابي و درمان براي متخصصين روان پزشكي، پزشكان و روان شناسان.

سایر فعاليت مرتبط با سلامت روان:
مشاركت در تدوين طرحهاي ملي پيشگيري، ارائه‌ي مشاوره به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هاي فعال در اين زمينه‌ ، اجراي طرح‌هاي سلامت رواني درسطح دانشگاهها، تدوين برنامه‌هاي آموزش همگاني.