SetTitle("تاریخچه تأسیس انجمن"); ?>

انجمن روان‌پزشکی کودک و نوجوان ایران در سال 1380 به‌همت جمعی از همکاران فوق تخصص روان‌پزشکی کودک و نوجوان با هدف گسترش دانش روان پزشكي كودك و نوجوان، افزايش دانش متخصصين اين رشته و ارتقاي سطح سلامت روان كودكان، نوجوانان و خانواده ها  تأسیس شد. از زمان تأسيس تا کنون چهار دوره انتخابات هیئت مدیره انجام شده است و انجمن در این مدت توانسته است فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشي متعددی  را به سرانجام برساند. اعضاي انجمن روان پزشكي كودك و نوجوان را روان پزشكان كودك و نوجوان، روان پزشكان، پزشكان عمومي، روان شناسان و دانش آموختگان رشته هاي مرتبط با سلامت روان كودكان نظير گفتاردرمانگران، كاردرمانگران و مددكاران تشكيل مي دهند.

انجمن روان پزشكي كودك و نوجوان ايران با ساير انجمن هاي علمي نظير انجمن متخصصين كودكان، انجمن روان پزشكان ايران، انجمن ترويج تغذيه با شير مادر و نيز نهادها و سازمان هاي دولتي نظير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش در تدوين و اجراي پروژه هاي سلامت روان همكاري نزديك و متقابل دارد. در زمينه همكاري هاي بين المللي نيز عضو انجمن هاي جهاني و آسيائي روان پزشكي كودك و نوجوان است و با اين سازمان ها و ساير سازمان هاي بين المللي ارتباط و همكاري  دارد. انجمن روان پزشکی کودک و نوجوان ایران دارای کمیته های متعددی است که برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها را برعهده دارند این کمیته ها عبارتند از:

1. کمیته مالی

2. کمیته روابط عمومی

3. کمیته انتشارات

4. کمیته علمی