فعالیت های انجمن

 • برگزاری هشتمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان؛ ۹-۷ آذر ۱۳۹۶، تهران
 • برگزاری کارگاه آموزشی فرزندپروری برای والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی در هفتمین همایش سالانه انجمن روانپزشکان، آبان ۱۳۹۶
 • برگزاری سمینار روانپزشکی «پیشگیری از رفتارهای پرخطر دوران نوجوانی» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن روانپزشکان ایران (شعبه گیلان)، ۲۰ مهر ۱۳۹۶، بیمارستان قائم، رشت
 • همکاری با پژوهشکده علوم شناختی در برگزاری «هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی»، ۱۴-۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، تهران
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن روانپزشکان در برگزاری سمینار یک روزه «رفتارهای آسیب رسان به خود در کودکان و نوجوانان»، ۵ اسفند ۱۳۹۵، بیمارستان علی اصغر تهران
 • برگزاری بازآموزی مدوم با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، ۲۱-۲۰ بهمن ۱۳۹۵، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ستاد مبارزه با موادم خدر در برگزاری اولین همایش «رفتارهای اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان»، ۲۷-۲۵ آبان ۱۳۹۵، کرمان
 • همکاری با دانشگاه علوم پزشکی گیلان و انجمن روانپزشکان ایران (شعبه گیلان) در برگزاری سمینار دو روزه «فرزندپروری در نوجوانان»، ۱۵ و ۱۶ مهر ۱۳۹۵، بیمارستان قائم، رشت
 • برگزاری آزمون پایان دوره هفتم آموزش درمانهای شناختی رفتاری در اختلالات روانپزشکی کودک و نوجوان، ۲۰ آبان ۱۳۹۵، بیمارستان روزبه، بخش کودک و نوجوان
 • همکاری با سازمانهای مردم نهاد برای تهیه سند ملی برنامه جامع و هماهنگ مدیریت اختلالات طیف اوتیسم و سایر اختلالات تکاملی
 • همکاری با انجمن علمی روانپزشکان ایران جهت مداخلات پیشگیری و درمان خودکشی
 • برگزاری سمینارهای یک روزه جهت کارشناسان و متخصصان بهداشت روان کودکان و نوجوانان
 • عقد قرارداد همکاری متقابل با انتشارات ارجمند برای انتشار مجموعه‌ای از کتاب‌های مرتبط با روانپزشکی کودک و نوجوان